Från transport till frilandsjournalistik

Norvinges historia

Historiken kring Norvinge  verksamhet kan lätt förefalla torftig med tanke på att journalistkarriären tog sin början med den första riktiga artikelförsäljningen så sent som 2006. Men det är tillfälligheter och händelser som bäddat för läget just idag.

Norvinge historia

Från transport till frilandsjournalistik

 

Och här är historien från början.

Som aktiv i åkeribranschen, en bransch med sina svårigheter och orättvisor skapades en relativt högljudd image.

Med ett engagemang med bland annat förtroendeuppdrag och liknande inom Truckers International Association, Svenska Chaufförsklubben, Svenska Åkeriförbundets dragbilssektion Göteborg, Nätverket Tung Yrkestrafik, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland, AB Åkerikonsult, NTF Väst, Åkerihistoriska Sällskapet Fordonsgrupp NORP och Transportveteranerna Väst. Detta tillsammans med mångårigt arrangrande av lastbilsutställningen Vårgårda Trophy samt flertalet jurybedömningsuppdrag i Norden samt ett starkt veteranlastbilsintresse väckte branschmedias intresse och i sin tur en närmare relation med branschjournalistikens aktörer, något som i sin tur väckte intresset för yrket. Ett skrivarintresse vaknade sakta trots oerhört vaga grundskolebetyg utan minsta underdrift. Intresset för fotografering fanns där redan. Internets värld gav tillfälle till praktisk träning genom aktiva hemsidor, berättelser till överseende e-postmottagare och sist men inte minst den stora mängd debattinlägg och insändare som läget i åkeribranschen alltid bäddat för.

Kring 2006 gjordes det första aktiva försöket att slå sig in i den nya branschen. En förhållandevis avancerad kamera inköptes och idéerna sprudlade. Flera artikelprojekt startade upp varav ett roddes i hamn, men av olika anledningar rann det hela ut i sanden.

Ett grundmurat veteranlastbilsintresse innebar vidare att Bo Norvinge även från sitt håll tjatade på förläggarbranschen att dra igång en lastbilstidning med historisk inriktning. En lyssnade på massan och förstod intresset vilket föranledde starten av den tidning som tog hans tjänster i anspråk 2009. Just hans nostalgiska inriktning ledde in till en annan redaktion där omfattningen med tiden växte till att även innefatta det allra senaste inom lastbilar och åkeribranschen.

Rulla till toppen